Home /

فرم استخدام

 • اطلاعات فردی

 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, gif.
 • اطلاعات تماس

 • تلفن همراه را همرا ه با صفر وارد نمایید 09170000000
 • تلفن را با کد شهرستان 07130000000 وارد نمایید
 • تلفن را با کد شهرستان 07130000000 وارد نمایید
 • آخرین مدرک تحصیلی

 • سال کسب مدرک به صورتکامل مانند 1396
 • مهارت های زبان انگلیسی

 • سوابق آموزشی

  درچه دوره های آموزشی شرکت کرده اید
 • سوابق شغلی

 • ارسال رزومه

  رزومه خود را در قالب وورد ارسال نمایید